Aktualności

Pierwsze zajęcia dla studentów Wydziału Inżynierii Materiałowej rozpoczną się 4. i 8. października.

Podczas pierwszych zajęć studenci zostaną podzieleni na grupy i odbędzie się wykład wstępny dotyczący m.in. ochrony radiologicznej, zaliczenie której jest warunkiem koniecznym zaliczenia całego przedmiotu.